Mevzuat

Mevzuat yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerden oluşur.

Anayasa

Mevzuat Bilgi Sistemi

Resmi Gazete

Kanunlar

Avukatlık Kanunu
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
Basın İş Kanunu
Çek Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
Elektrik Piyasası Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
İcra ve İflas Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
İş Kanunu
Kabahatler Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu
Kooperatifler Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Maden Kanunu
Milletlerarası Tahkim Kanunu
Petrol Piyasası Kanunu
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Türk Borçlar Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Türk Medeni Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
Yenilenebilir Enerji Kanunu