Uzmanlık Alanları

image_pdfimage_print

a) İş Hukuku
– Hizmet tespit davaları
– İşçi hak ve alacak davaları ( fazla mesai, yıllık izin alacakları vb.)
– Tazminatlar ( kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatları vb.)
– Sosyal Güvenlik Hukuki danışmanlık
– İş kazalarında kaynaklanan her türlü davalar
– SGK Türkiye’den Emeklilik / Fransa Yurtdışı borçlanma danışmanlık ve davaları

b) Aile Hukuku
– Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma davaları
– Mal rejimi davaları / Mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi
– Nafaka / Maddi ve Manevi Tazminat davaları
– Fransa Türkiye Tanıma Ve Tenfiz Davaları

c) Borçlar Hukuku
– Alacak davaları
– Maddi – Manevi tazminat davaları
– Alacak Takibi

d) İcra ve İflas Hukuku
– İcra takipleri ( Çek, senet, poliçe, ilamlı-ilamsız takipler, kira alacağı vb…)
– İtirazın kaldırılması / iptali davaları

e) Ticaret Hukuku
– Şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi